Home

RechtWaardig probeert een brug te slaan tussen het rechtssysteem en de emotionele zorgverlening wanneer een gezinssituatie ontwricht raakt, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of plaatsing van kinderen. Daarbij richten we de focus zowel op de ouders als ook op de kinderen. We zoeken duurzame oplossingen die uitgaan van de verbondenheid tussen de partijen en waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de emotionele behoeften van elk lid.
Daarnaast willen we ook ondersteuning en vorming geven aan professionelen in beide sectoren: advocaten, rechters, bemiddelaars, juristen … enerzijds en zorgverleners, therapeuten, psychologen …  anderzijds.

RechtWaardig verlicht de weg naar een oplossingsmodel waarin alle actoren rust kunnen vinden en waarbij de emotionele impact met zorg omarmd wordt en een plek krijgt in het herstelproces.

Als het tot een echtscheiding moet komen , is het de kunst om partijen en kinderen zo te begeleiden dat verdriet , pijn en schade , zoveel mogelijk beperkt worden.